ACT Coaching

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (je waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Dit bereiken we door aandacht te geven aan verschillende thema’s zoals de relatie tussen jou en je gedachten, loslaten van controle en acceptatie van dingen waar je geen invloed op hebt, met mindfulness meer in het hier & nu aanwezig zijn en meer waarde gericht leven met concrete acties. De methodiek leent zich uitstekend om op een coachende manier jouw vraagstukken of problemen te behandelen. Zonder te graven in het verleden leer je hoe je in het hier & nu dingen anders kunt aanpakken waardoor je direct verlichting van je problemen ervaart.

Is ACT iets voor jou?

Door ACT toe te passen kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen. ACT kan o.a. worden ingezet bij: faalangst, boosheid, sombere gevoelens, stressklachten, stoppen met roken, grote veranderingen in de privé of werk omgeving, wanneer je richting mist in je leven of als je gewoon meer uit het leven wil halen dan je nu doet. Wil je weten of jij geholpen kan worden door ACT toe te passen? Laat het me weten!

Intake:            het is mogelijk om een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen

Datum:           op afspraak

Locatie:          Het Levensatelier, Asten (info)

Kosten:           € 65,- per sessie van 1 uur