Privacyverklaring

Monkey Minds Monkey Minds, gevestigd aan Kosmosplein 21 Asten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.monkey-minds.nl

Kosmosplein 21

5721XT Asten

0613699135

Niels van der Laak is de Functionaris Gegevensbescherming van Monkey Minds Hij is te bereiken via niels@monkey-minds.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Monkey Minds verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens verwerken wij om jou als oud gebruikers van onze diensten op de hoogte te kunnen informeren via een nieuwsbrief die per e-mail verstuurd wordt. Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kun je dit kenbaar maken via de uitschrijf knop onderaan de mail. Je gegevens worden dan niet langer meer bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Monkey Minds verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Beroep

Deze gegevens worden alleen gevraagd op het intakeformulier dat ingevuld wordt voorafgaand aan de 8-weekse training Mindfulness MBCT.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Monkey Minds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van de facturering
– Verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail waarmee je je informeren en inspireren op het gebied van mindfulness
– Om zorgvuldig te kunnen afwegen of de training passend is bij jouw persoonlijke situatie (bij Mindfulness MBCT)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Monkey Minds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monkey Minds) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monkey Minds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor en achternaam > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn facturen
Adresgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn facturen
Geboortedatum > 6 maanden > intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid
Telefoonnummer > 6 maanden > intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid
Gezondheid > 6 maanden > intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid
Beroep > 6 maanden > intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid
E-mailadres > tot uitschrijving nieuwsbrief > bij afmelding nieuwsbrief wordt e-mailadres niet langer bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden
Monkey Minds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Monkey Minds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Monkey Minds gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monkey Minds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar niels@monkey-minds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Monkey Minds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Monkey Minds behoudt zich het recht voor de privacyverklaring  op ieder gewenst moment te wijzigen. De meest actuele versie vind je op mijn website. Ik adviseer je regelmatig op deze webpagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Monkey Minds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via niels@monkey-minds.nl. Monkey Minds heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.